Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Polskich Odkrywców

Previous slide
Next slide

Stołówka szkolna

Jadłospis

*****************************************************************************

Płatności za obiady

Wpłat można dokonywać w pokoju nr 4 (parter) w dniach: od 06.05.2024r. do 10.05.2024r.

Zwracamy się z prośbą o uiszczenie opłat za obiady na konto Bank Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300. W tytule przelewu: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc. 

****************************************************************************

Zasady działania stołówki

Zachęcamy uczniów do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Obiady składają się z dwóch dań i kompotu.       

Obiad wydawany jest dla uczniów w następujących godzinach:

  • 10:35 – 10:45 (po trzeciej godz. lekcyjnej) – 10 minut – zupa dla klas I-III
  • 11:30 – 11:45 (po czwartej godz. lekcyjnej) – 15 minut – przerwa obiadowa 
  • 12:30 – 12:45 (po piątej godz. lekcyjnej) – 15 minut – przerwa obiadowa  
  • 12:40 (na szóstej godz. lekcyjnej) – II danie dla grup świetlicowych

Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł.  

Wpłata za obiady dokonywana jest na konto szkoły (przelew) lub u intendentki od 1 do 10 dnia roboczego miesiąca.

Bank BNP PARIBAS 85 2030 0045 1110 0000 0193 1300 tytułem: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc 

Prosimy o niezaokrąglanie kwot przy wpłatach. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

  • Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w tym samym dniu do godz. 8:30 pod numerem telefonu 76 835 04 54 , 76 835 69 21 lub osobiście u intendentki szkolnej 
  • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc ( kontakt z intendentem w celu ustalenia wysokości wpłaty). Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  • W miesiącach: czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane (zamknięcie okresu finansowego)
  • Kwota wpłaty na cały miesiąc będzie podana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
  • W przypadku rezygnacji z obiadów od następnego miesiąca, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendentki szkolnej do 20 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

Jadłospis do wglądu wywieszony jest przy stołówce szkolnej.

Data wprowadzenia / zmiany