Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Polskich Odkrywców

Previous slide
Next slide

Projekty i programy

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Laboratoria Przyszłości – to największy program edukacyjno-technologiczny stworzony dla nowoczesnej szkoły.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – ma na celu poprawę stanu czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – to program profilaktyki i promocji zdrowia.

Program dla szkół – posiłek w domu i w szkole ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych.

Autorski program – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – ma na celu od najmłodszych lat uczyć dzieci jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka – program nawiązujący do bezpieczeństwa dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Klub Przyjaciół Wojska – program wprowadza wartości edukacyjne i wychowawcze, kształtuje elementy patriotyzmu i dojrzałej postawy obywatelskiej.

Współpraca z organizacjami kombatanckimi – program dotyczy wieloletniej i stałej troski o miejsca pamięci narodowej – groby żołnierzy polskich poległych w walkach o wyzwolenie Głogowa.

Edukacja regionalna „Głogów i okolice” – program dotyczy dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych miasta i regionu, zachęca do promowania swojej „małej ojczyzny”, poznawania jej zasobów, rozwijania tożsamości regionalnej oraz ochrony lokalnych zabytków.

Sprawny Dolnoślązaczek – mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”.
 • Autorski Projekt kulinarny.
 • Świetliczaki na tropie przysłów.
 • Projekt edukacyjny „Zaczarowany teatr”.
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Angielski jest fun- tastyczny !”
 • Zuchy – 9 Gromada Zuchowa Nieustraszeni Odkrywców.
 • Gramy zmysłami.

AKCJE I DZIAŁANIA SZKOLNE

 • Ogólnopolska akcja – Szkoła do Hymnu
 • Ogólnopolska akcja – Szkoła Pamięta
 • Ogólnopolska akcja – Narodowe Czytanie
 • Ogólnopolska akcja – Szlachetna Paczka
 • Ogólnopolska akcja – Żonkile #ŁączyNasPamięć
 • Ogólnopolska akcja – Góra Grosza
 • Ogólnopolska akcja – Szkoły pełne talentów
 • Cykliczne Koncerty Filharmonii lubuskiej
 • Cykliczne wyjścia do teatru im. Andreasa Gryphiusa na zajęcia teatralne
 • Cykliczna nauka pływania na basenie Chrobry Głogów – dla uczniów klas 1-3

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • Koło taneczne – dla uczniów klas 1
 • Koło eksperymentalne – dla uczniów klas 1
 • Koło teatralno – czytelnicze – dla uczniów klas 2
 • Koło muzyczne – dla uczniów klas 2
 • Koło dziennikarskie – dla uczniów klas 3
 • Koło teatralne „Maska” – dla uczniów klas 3
 • Koło z pierwszej pomocy przedmedycznej – dla uczniów klas 4
 • Koło geograficzne – dla uczniów klas 5
 • Koło historyczne – dla uczniów klas 5
 • Koło matematyczne – dla uczniów klas 7
 • Koło z języka angielskiego – dla uczniów klas 7
 • Warsztaty kreatywne – dla uczniów klas 5-7
 • Warsztaty biblioteczne – dla uczniów klas 4-7
 • Zespół wokalny – dla uczniów klas 4-7
 • Warsztaty kulinarne – dla uczniów klas 3-7

Data wprowadzenia / zmiany