Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Polskich Odkrywców

Previous slide
Next slide

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Ryszard Szklarczuk

Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Kubiak

Skarbnik: Izabela Okońska

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców.

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak i zawodach sportowych, kupuje pomoce naukowe dla kół zainteresowań oraz książki do biblioteki, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania realizowane przez nauczycieli.

Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić. Składa na Radę Rodziców wynosi jednorazowo 60 zł. Bardzo prosimy o wsparcie na konto: 82 1090 2112 0000 0001 5153 8277  lub bezpośrednio do skarbnika klasy.

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.

Data wprowadzenia / zmiany