Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Polskich Odkrywców

Previous slide
Next slide

Stypendium prezydenta Miasta Głogowa

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Stypendium przyznawane jest w oparciu o następujące kryteria:

  1. Wyniki w nauce 70 %
  2. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 20%
  3. Osiągnięcia w zawodach sprawnościowych, artystycznych, w wolontariacie 10 %

Średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII – VIII) – nie może być niższa niż 4,8.

Treść uchwały i wzory wniosków w załączeniu.

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zasad udzielania stypendium oraz wzory wniosków (PDF, 548kB)

Data wprowadzenia / zmiany